Weekly outline

 •  


 • Gradiva za samostojno delo


  Pov. predavanj, pr_ver. Vaje Domače naloge drugo
   teden 1   Uvod; st. 1 - 3
   teden 2  st. 3 - 10 naloge za vaje domača naloga
   teden 3  odpade; nad. 3x 7:30 naloge za vaje domača naloga
   teden 4  st. 11 - 22 naloge za vaje domača naloga
   teden 5  st. 23 - 52 naloge za vaje domača naloga
   teden 6  st. 53 - 81 naloge za vaje domača naloga
   teden 7  st. 82 - 95 naloge za vaje domača naloga
   teden 8  st. 96 - 122 naloge za vaje domača naloga
   teden 9  st. 123 - 140 naloge za vaje domača naloga
   teden 10  st. 141 - 178 naloge za vaje domača naloga
   teden 11  st. 179 - 212 naloge za vaje domača naloga
   teden 12  st. 213 - 242 naloge za vaje domača naloga
   teden 13  odpade; nad. 3x 7:30 naloge za vaje bonus domača naloga posnetek, zapiski
   teden 14  odpade; nad. 3x 7:30 naloge za vaje domača naloga
   teden 15  odpade; nad. 3x 7:30 naloge za vaje domača naloga
   Posnetki predavanj sorodnih vsebin:    1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11*,  12**,  13141516***, 17****,  181920
  * do cca 1:52:25;  ** od cca 1:41:45, *** do cca 47:00, **** od cca 13:00


  • Izpiti

    Izpitni roki v študijskem letu 2022/23 bodo pravočasno objavljeni. 

   Izpit bo sestavljen iz dveh delov – računski del (90 minut) in teoretični del (30 minut). Razporeditev po predavalnicah bo objavljena dan pred izpitom. Med obema deloma bo 15 minut odmora.

   V kolikor ste na katerem od izpitnih rokov uspešni samo na računskem delu, se vam pozitivna ocena računskega dela upošteva do konca študijskega leta in lahko na naslednjem roku rešujete samo teoretični del. Opravljen računski del izpita je pogoj, da se upošteva opravljen teoretični del.

   Pogoj za pristop k izpitu so uspešno opravljene domače naloge (razen morda največ dveh), pri čemer je domača naloga uspešno opravljena, če ste pri nalogi zbrali vsaj polovico točk.

   Na izpitni rok se je potrebno prijaviti v Studisu najkasneje dva dni pred izpitom. Naknadna prijava ni mogoča. Do takrat se lahko tudi odjavite od izpita, v kolikor si premislite in se izpita ne nameravate udeležiti. Po tem roku odjava ni možna (razen zaradi opravičljivih razlogov povezanih z boleznijo ali višjo silo), ne-pristop pa pomeni neuspešno opravljanje izpita. 

   Na izpitu boste lahko imeli en A4 list z lastnoročno izdelanimi zapiski. Kopije ali na računalnik napisani zapiski niso dovoljeni. Namen teh pomožnih listov je, da se formul in trditev ne rabite učiti na pamet, jih pa morate izdelati sami, kajti že s tem se veliko naučite. Prav tako na listih ne smete imeti napisanih rešenih primerov nalog. Na izpitu ne potrebujete in ne smete imeti kalkulatorja.

   V kolikor bo mogoče bomo za vzpodbudo k sprotnemu delu pisali dva kolokvija. Prvega po prvi polovici semestra in drugega ob koncu semestra. Na kolokvijih je snov izpita razdeljena na dva dela in povprečna ocena kolokvijev pomeni oceno izpita. Torej lahko že s kolokviji opravite izpit. Na kolokvije se ni potrebno prijavljati v Studisu. Kdor bo s kolokviji opravil izpit, se bo za vpis ocene prijavil na enega izmed izpitnih rokov. Pozitivno oceno na izpitu lahko enkrat poskušate izboljšati (šteje se boljša).

   Vzorec izpita - teorija.

   Vzorec izpita - vaje.


   1. kolokvij:  četrtek, 01. 12. 2022 ob 18h v PA, PB in P01 po naslednjem razporedu glede na priimek:

   PA: A – Ke
   PB: Ki – Re
   P01: Ri – Ž.