Predavanja: transakcijska in podatkovna varnost (nadaljevanje iz prejšnjega tedna).