Določanje funkcionalnih odvisnosti in ključev. Normalizacija.

1. Imamo relacijo (tabelo)
OceneIzpitov(VpisnaSt, Predmet, Semester, Ocena)

Določite funkcionalne odvisnosti in
(a) en ključ (Elmasri-Navathe)
(b) vse ključe (Saiedian-Spencer)


2. Imamo relacijo (tabelo) 
PostavkaNarocila(SifraNarocila, CrtnaKodaIzdelka, SifraIzdelka, OpisIzdelka, CenaIzdelka, Kolicina)

Določite funkcionalne odvisnosti in
(a) en ključ (Elmasri-Navathe)
(b) vse ključe (Saiedian-Spencer)


3. Imamo relacijo (tabelo) s podanimi funkcionalnimi odvisnostmi.

Zaloga (SifraIzdelka, SifraAkcije, Proizvajalec, OpisIzdelka, CenaIzdelka)

SifraIzdelka, SifraAkcije -> Proizvajalec, OpisIzdelka, CenaIzdelka
SifraIzdelka -> Proizvajalec, OpisIzdelka

Določite:
(a) en ključ (Elmasri-Navathe)
(b) vse ključe (Saiedian-Spencer)4. Imamo relacijo (tabelo) s podanimi funkcionalnimi odvisnostmi. Ob predpostavki, da imajo vsi produkti istega založnika enako garancijo določite še ostale funkcionalne

ProgramskaOprema(Založnik, Produkt, Verzija, SistemskeZahteve, Cena, Garancija)

Založnik, Produkt, Verzija -> SistemskeZahteve, Cena, Garancija

Določite:
(a) en ključ (Elmasri-Navathe)
(b) vse ključe (Saiedian-Spencer)

Last modified: Monday, 6 November 2017, 12:23 PM