Vaja: konceptualni model avtomobilske zavarovalnice

Navodilo: (a) v Power Designerju in (b) MySQL Workbenchu naredite konceptualni model avtomobilske zavarovalnice, kot jo opisuje tekst v nadaljevanju. Primerjajte dobljena modela ter opišite razlike!

Opis avtomobilske zavarovalnice:

"Vsaka stranka zavarovalnice ima v lasti enega ali več avtomobilov. Vsak avto je lahko povezan s škodnimi dogodki. Vsaka zavarovalna polica pokriva enega ali več avtomobilov in je povezana z enim ali več plačili zavarovalne premije. Vsako plačilo premije je za določeno časovno obdobje, in opisano z zahtevanim in dejanskim datumom plačila."

Vprašanje pred začetkom dela: kateri detajli nam manjkajo? Identificirajte jih, dodajte v opis in upoštevajte pri gradnji konceptualnega modela!

Last modified: Tuesday, 13 October 2020, 10:08 PM