Pravice uporabnikov v MySQL

Primer SQL ukazov za  grant in revoke:


drop table if exists priv;

create table Priv (id integer primary KEY, ime varchar(50));

grant select on priv to tup ;

select * from priv;

insert into priv (id,ime) values(1,"miha");

revoke select on priv from tup;

select * from priv;


revoke all PRIVILEGES on priv from tup;

insert into priv (id,ime) values(1,"miha");


SHOW GRANTS;

SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER;

SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER();


https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/show-grants.html


Last modified: Friday, 8 January 2021, 1:06 PM