Pomoč pri informacijskih sistemih FRI

V sklopu aktivnosti računskega centra FRI pod mentorstvom Gašperja
Fele-Žorža potrebujemo študentsko pomoč pri izvajanju podpornih
aktivnosti. Študenti lahko nabirate izkušnje na sledečih področjih:

  •  Podpora pri upravljanju licenc za programsko opremo
  •  Pomoč pri rednem vzdrževanju multimedijske in mrežne opreme
  •  Pomoč pri večjih vzdrževalnih posegih na računalnikih in terminalih v učilnicah in knjižnici
  •  Če imate študenti predloge za boljše delovanje sistemov FRI, lahko predlagate in preizkusite nove rešitve
  •  Pregled in preskušanje novih tehnologij, ki so primerne za uporabo v računalniškem centru FRI
  •  Pregled in preizkušanje novih tehnologij za upravljanje več kot 100 delovnih postaj (računalnikov v učilnicah)
  •  Popravljanje dokumentacije

Razporeditev dela je stvar dogovora. Razen večjih posegov je čas opravljanja dela prilagodljiv in ga je potrebno opraviti v rokih, dogovorjenih ob prevzemu nalog. Delo se usklajuje na rednih sestankih, na koncu pripravite poročilo o opravljenem delu. Pri delu boste pridobili izkušnje upravljanja večjih sistemov. Razumemo, da se na napakah učimo.

https://doc.fri.uni-lj.si/books/naloge/page/naloge-za-študente

Last modified: Thursday, 13 October 2022, 12:15 PM