(Predmetno) tutorstvo

Predmetno tutorstvo poteka pod mentorstvom nosilca predmeta, kjer ste tutor. Kot tutor sodelujete pri izvajanju laboratorijskih ali avditornih vaj in jih pomagate voditi asistentom pri predmetu. V okvire dela spada tudi pomoč pri pripravi gradiv za vaje, morda tudi pomoč pri pregledovanju izdelkov študentov. Smiselno je, da se oglasite za tutorstvo pri tistih predmetih, ki ste jih v preteklosti poslušali in po možnosti opravili z dobro oceno.

Za priznanje kreditnih točk morate oddati natančno poročilo o svojih aktivnostih, iz katerega je razvidno, da ste opravili vsaj 75 ur strokovnega dela, torej povprečno 5 ur na teden v enem semestru ali 2.5 ure na teden v celem študijskem letu. Poročilo mora podpisati tudi vaš mentor.

Razpis za študente tutorje objavljamo konec letnega semestra za prihodnje študijsko leto.

Koordinatorka tutorjev na FRI je Jelena Klisara, jelena.klisara@fri.uni-lj.si.  V šolskem letu 2022/23 odsotna.Last modified: Thursday, 13 October 2022, 12:14 PM