Naloge: procedure

1. Napišite shranjeno proceduro, ki vrne vse podatke o čolnih z dolžino med "spodnja" in "zgornja" meja, kjer sta "spodnja" in "zgornja" vhodni spremenljivki.

2. Kot prva naloga, le da vrnete število čolnov v izhodni parameter "stevilo".

3. Napišite proceduro povecaj (IN x INTEGER, IN id_colna INTEGER), ki poveča čoln s cid = id_colna za x čevljev.


Last modified: Wednesday, 17 November 2021, 11:21 AM