Naloga

Recimo, da je potrebno napisati funkcije

  • nepadajoce(s), ki pove (True ali False), ali je podano zaporedje s nepadajoče. Zaporedje je nepadajoče, če v njem ni nobenega elementa, ki bi bil manjši od svojega predhodnika.

  • monotono(s), ki pove, ali je zaporedje monotono, torej nepadajoče oz. nenaraščajoče.

  • najvecji_skok(s), ki vrne absolutno vrednost največje razlike med dvema zaporednima elementoma seznama.

  • urejeno(s), ki vrne zaporedje elementov, kakršni so v s, vendar brez tistih, ki bi kršili monotono nepadanje. Klic urejeno([1, 5, 4, 2, 6, 8, 7]) mora vrniti seznam [1, 5, 6, 8]. Elementa 4 in 2 odstrani, ker sta manjša od 5, element 7 pa odstrani, ker je manjši od 8.

  • uredi(s), ki vrne None, iz podanega seznama s (prav tega seznama, ki smo ga podali) pa odstrani elemente, ki kršijo monotono nepadanje.

Teh funkcij ti ni potrebno programirati, pač pa napiši teste zanje. Preskusi teste s priloženimi funkcijami.

Last modified: Monday, 25 April 2016, 2:45 PM