Pravila za izbor predmetov

Za drugi in tretji letnik študija morate izbrati za 96 kreditnih točk predmetov, 53 za drugi letnik in 36 za tretji. Predmete izbirate v "elipsah"; izbrati morate vsaj dva (lahko tudi več!) ciljna predmeta in ob vsakem izbranem predmetu (najsibo ciljni ali ne) morate izbrati tudi vse njegove predpogoje. Če, na primer, izberete predmet Vgrajeni sistemi, morate izbrati tudi predmeta Vhodno-izhodne naprave in Organizacija računalnikov.

Izbiranje torej začnite pri ciljnih predmetih in predpogojih, nato pa zapolnite preostanek z drugimi predmeti. Program bo sam preverjal pravilnost vaše izbire in vam ne bo pustil oddati nepravilno izbrneta predmetnika.

Ko opravite izbiro v elipsah, boste na svoj mail prejeli seznam predmetov za drugi in tretji letnik. V sistemu študijskega informacijskega sistema označite, katere predmete želite poslušati v drugem letniku. Pravila določajo le, da morate predpogoje za nek predmet poslušati pred tem predmetom in da morate za drugi letnik nabrati 53 točk (ali kako točko čez, če tako nanese zaradi prosto izbirnih predmetov, ki jih bomo opisali malo kasneje).

Pri razporejanju predmetov se vam lahko zgodi, da boste v enem od semestrov obremenjeni veliko bolj kot v drugem. Če se želite temu izognite, mislite na to že pri izbiranju predmetov. To, da imate v nekem semestru osem predmetov, vas ne bo odvezovalo od sprotnega dela.

Kasnejše zamenjevanje predmetov

V vsem času svojega študija - prek obeh letnikov - lahko zamenjate največ dva predmeta. V novi predmet se morate vpisati, še preden se začne izvajati (pozor: včasih je bilo možno predmete zamenjevati še dva tedna po začetku izvajanja, zdaj pa po tem ni več potrebe in tega ne dovoljujemo več).

Zamenjevanje predmetov je zoprno tudi zaradi predpogojev, saj se vam bo pogosto zgodilo, da ne morete zamenjati posameznega predmeta, temveč boste morali menjati tudi predmete okrog njega. Na zamenjave torej raje ne računajte preveč. Bolj bo pomagala...

Dobra izbira predmetov

Računajte, da boste poslušali, kar boste izbrali. Z izborom predmetov si izbirate svojo specializacijo. Poskrbite, da bo izbor dober.

  1. Poglejte opise predmetov na spletnih straneh FRI. Gre za uradne opise iz akreditacije študijskega programa.

  2. V obrazcu za izbor predmetov se ob prehodu z miško odpirajo manj uradni opisi, iz katerih lahko vidite, kako svoje predmete predstavljajo njihovi izvajalci.

  3. Če želite zares izvedeti, kaj se dogaja pri posameznem predmetu, poiščite njegovo stran na Učilnici. Šele tam boste zares videli, kako v praksi izgleda vsebina predmeta, kako aktivno se predmet izvaja, kakšna sta način dela in pravila igre... Kdor si bo kljub tej informaciji izbral napačen predmet, si je kriv sam. (Nekateri predmeti na Učilnici so zaprti; z izvajalci se bomo pogovorili o tem, da bi jih vsaj v tem času odprli.)

  4. Vprašajte za nasvet kolege iz višjih letnikov. Odgovore seveda jemljite z zdravo distanco, da vas ne bo kak kričeč nezadovoljnež odvrnil od predmeta, ki je v resnici zanimiv in dobro izveden.

Vzemite si čas. Boljše je deset minut razmišljati o predmetu kot preživeti 45 ur predavanj, 30 ur vaj in bogvekoliko ur učenja ob predmetu, ki vas ne zanima.

Prosto izbirni predmeti

Do 12 kreditnih točk lahko pridobite s prosto izbirnimi predmeti. Te lahko v načelu izbirate kjerkoli na ljubljanski univerzi. Vendar se je v preteklih letih to celo na doktorskem študiju izkazalo za organizacijsko prezahtevno in študenti, ki so se odločili za to, so navadno zamenjali predmet s kakim od predmetov na FRI.

Kot prosto izbirne predmete si lahko varno izberete katerega od naslednjih:

  • Angleščina; izvaja se v treh nivojih, izberete lahko dva, pri čemer morate lažjega poslušati pred težjim. Nivo B se izvaja v zimskem semestru, A in C pa v letnem.

  • Računalništvo v praksi I in II; v okviru tega predmeta lahko dobite točke za vodenje krožkov po srednjih šolah in gimnazijah, pomoč pri tekmovanjih, tutorstvo in podobno.

  • Športna vzgoja; izberete jo lahko le enkrat.

  • Izbrana poglavja iz računalništva; zahtevnejši predmet, ki ga navadno predava kak gostujoči profesor.

  • Ekonomika in organizacija poslovanja.

  • Poljuben predmet iz univerzitetnega programa RI ali interdisciplinarnega programa računalništvo in matematika, pod pogojem, da se vsebina ne prekriva s predmeti iz vašega programa; zanimivi predmeti so, recimo Diskretne strukture 2 ali Logika in množice

Seveda pa so prosto izbirni predmeti le možnost, ki vam je ni treba izbrati.

Odgovori na nekaj pogostih vprašanj

Predpogoji so predpogoji za izbor predmetov, ne predpogoji za poslušanje. Študent, ki ni opravil izpita iz Organizacije računalnikov, lahko kljub temu posluša in opravlja izpit iz predmeta Vgrajeni sistemi, ki mu sledi.

Oblaki, ki so narisani na elipsah, združujejo skupine podobnih predmetov, vendar ne predstavljajo študijskih smeri oz. skupine predmetov, ki bi jih morali izbirati skupaj.

Če vam ne uspe...

Ponavljanje letnika je možno le enkrat v celotnem študiju; če boste ponavljali, ne boste imeli možnosti dodatnega leta ("absolventsko leto") po tretjem letniku. Ponavljalec ima status študenta in število opravljanj izpitov se "resetira". Status je ugoden in vabljiv, vendar se ne slepite - kot mnogi med vami - kako koristno bi ga bilo uporabiti za to, da "počistite za nazaj", preden se vpišete v drugi letnik. To je popolna neumnost: prizadevajte si priti v drugi letnik.

Ponavljalcem dovolimo opravljanje določenega števila predmetov višjega letnika. Če so v prvem letniku dobili 48 točk, lahko opravljajo 5 predmetov iz drugega letnika, če 42 točk 3 predmete, če 36 točk 1 predmet... Ta predmet si morajo izbrati najkasneje 14 dni po začetku semestra.

Če ste možnost ponavljanja že izkoristili ali pa ste naredili manj kot polovico izpitov, letnika ne boste mogli ponavljati, temveč boste "pavzer". Pavzer je pogovorni izraz za študenta, ki ne ponavlja in nima statusa. Pavziranje torej ni status, pavzerju se ni treba nikamor vpisati in "ne vpišeš" se lahko poljubnokrat - torej si lahko pavzer, kolikor časa želiš. Žal pa moraš kot pavzer plačati opravljanje vaj in izpitov pri predmetih, ki jih nisi opravil, ko je stroške tvojega študija plačevala država - zato je pavziranje lahko draga reč. Trudite se, da ne bi prišli v to situacijo.

Last modified: Monday, 13 June 2016, 4:59 PM