Datoteka za predstavitev seminarske naloge (pptx ali pdf)

Opened: Tuesday, 3 January 2023, 12:00 AM
Due: Tuesday, 10 January 2023, 12:00 AM

Za drugi teden v 2023 pripravite predstavitve seminarskih nalog do 10.1.23. Predstavili jih boste v sredo in četrtek (11. in 12.1.23) ob terminih predavanj in vaj. Upoštevajte naslednje:

  • pripravite PowerPoint/PDF predstavitev v dolžini največ 5 minut, okvirno do 5 slajdov  (to oddate na učilnici)
  • opišite obseg in organizacijo podatkov
  • predstavite doslej narejeno in načrt za dokončanje naloge
  • opišite morebitne težave in njihove rešitve, ter morebitne dileme in nejasnosti
  • pripombe, ki jih dobite ob demonstraciji obvezno upoštevajte v končni izvedbi naloge
  • za vaje pripravite delujočo demonstracijo in se pripravite na praktična vprašanja
  • naloga lahko še ni v celoti dokončana, vendar mora biti vsaj delno narejena
Tukaj naložite predstavitev vaše seminarske naloge. To je potrebno v izogib zamudam pri nalaganju z USB ključkov

Datoteko naloži le en član skupine! Predstavljata pa oba oz. vsi člani skupine.

Vrstni red predstavitev ni pomemben, važno je le, da tekoče poteka!

Seminarske naloge še ni potrebno oddati do 10.1. Je pa potrebno oddati do nedelje 22.1.23!