Dodatno delo (10%)

Oddajte morebitne dodatne vsebine ali vaš komentar, kjer opišete vaše dodatno delo.

Če je datotek več, oddajte zip arhiv.

Tukaj lahko dobite oceno tudi iz dodatnih vsebin drugje (VIN projekt, LAB poročilo itd...)


Velikost datoteke, ki jo oddate, je omejena na 20MB.