VIN projekt - poročilo in vse datoteke (70%)

Preberite podana navodila (OneNote zvezek, LAB vaje s temo VIN projekta) in vsebino oblikujte v skladu s priporočili.

Poročilo oblikujte v PDF obliki.  Vse datoteke (skupaj s poročilom) dajte v zip arhiv in oddajte.

Projekt objavite tudi javno (GitHub, OneNote zvezek VIN - sekcija VIN projekti Teme, Youtube, ...), skupaj z multimedijskimi datotekami (video posnetek delovanja, poročilo, razlage, skice)...

Primer zelo dobro narejenega opisa izvedbe projekta, kjer so podane vse potrebne informacije za razumevanje in samostojno izvedbo projekta:

Snake game on 8x8 LED matrix using the STM32F4 discovery board. | zrezke’s blog

https://zrezke.github.io/jekyll/update/2022/02/23/8by8-snake.html

 
Velikost zip datoteke, ki jo oddate, je omejena na 50MB.