DN2 - Poročilo laboratorijskih vaj (meritve, simulacije) (10%)

Preberite podana navodila (spodaj je objavljen osnutek poročila z besedili nalog, navodila so tudi v gradivih za LAB vaje) in vsebino oblikujte v skladu s priporočili.

Obvezni sestavni deli poročila so opisi meritev pri nalogah LV1, LV2, LV3 in LV4, ter predvsem vaše interpretacije rezultatov in razlage meritev ter rezultatov. 

Ostale neobvezne vsebine (navedene v osnutku poročila) lahko po lastni izbiri oddate pod Dodatno delo (spodaj) za dodatek k oceni.

Poročilo oddajte v PDF obliki.

Velikost datoteke, ki jo oddate, je omejena na 50MB.