VIN Domača naloga - predstavitve V/I naprav (oddaja do 2. 4. 2023) (8%)

Due: Sunday, 2 April 2023, 11:55 PM

Vsa podrobnejša navodila so podana v besedilu domače naloge.