Oddaja poročil o opravljenem delu - RVP/OSD (I in II)

Oddajte datoteko s poročilom.

Znotraj oddaje lahko oddate tudi dve poročil (za RVP I in RVP II). Dopusten je izključno .pdf format.