Weekly outline

 • Diplomsko delo

 • Seznam mentorjev

  Na spodnjem seznamu so imena vseh možnih mentorjev diplomskih del na FRI ter okvirno področje, ki ga posamezen mentor v okviru diplomskih del predvidoma pokriva.  

  Skladno s Pravilnikom o diplomskem delu prvostopenjskih študijev FRI so lahko mentorji  visokošolski učitelji z ustrezno habilitacijo, ki so na univerzitetnih študijih: docent, izredni ali redni profesor, na visokošolskem strokovnem študiju pa: višji predavatelj, docent, izredni ali redni profesor.


  Mentorji Ključne besede s področja
  prof. dr. Marko Bajec internet stvari (IoT), podatkovno intenzivni sistemi, IoT platforme, podatkovno analitične platforme, ekstrakcija podatkov s spleta
  pred. dr. Borut Batagelj umetna inteligenca, rač. vid, biometrija, forenzika, digitalna avtentikacija slike
  prof. dr. Zoran Bosnić seznam aktualnih diplomskim tem
  področja: umetna inteligenca, strojno učenje, podatkovni tokovi
  prof. dr. Narvika Bovcon
  akad. prof. dr. Ivan Bratko umetna inteligenca, strojno učenje, algoritmi preiskovanja in planiranja, inteligentni roboti, spodbujevano učenje
  doc. dr. Andrej Brodnik
  prof. dr. Patricio Bulić Vgrajeni sistemi, RTOS, Paralelno procesiranje, GPU, CUDA/OpenCL, Digitalno načrtovanje, FPGA, IoT, Pametna hiša, Pametna mesta, Računalniška aritmetika
  izr. prof. dr. Mojca Ciglarič
  izr. prof. dr. Tomaž Curk strojno učenje, bioinformatika, matrična faktorizacija, zlivanje podatkov, globoke nevronske mreže na zaporedjih in 3D strukturah, odprti podatki in analize, priporočilni sistemi
  doc. dr. Luka Čehovin Zajc računalniški vid, interakcija človek-računalnik (HCI), naravni uporabniški vmesniki (NUI), inteligentna robotika
  prof. dr. Janez Demšar podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca, programiranje. (tule je nekaj idej za teme, ki pa so vse že oddane, tako da jih objavljam le kot primere)
  doc. dr. Jure Demšar  
  doc. dr. Tomaž Dobravec Algoritmika (razvoj in analiza algoritmov; primerjava različnih algoritmov za reševanje izbranega problema; razvoj spletnega sistema za avtomatsko ocenjevanje implementacij algoritmov). Sistemska programska oprema (zbirnik, razbirnik, razhroščevalnik, zložna koda, ...).
   doc. dr. Jana 
  Faganeli Pucer
   Strojno učenje, razne aplikacije strojnega učenja v okoljskih znanostih (npr. onesnaženost zraka, vode) in meteorologiji.
  prof. dr. Gašper Fijavž Teorija grafov, algoritmi na grafih. Tudi kombinatorika in kombinatorična optimizacija.
  doc. dr. Luka Fürst  
  doc. dr. Matej Guid umetna inteligenca, igranje iger, reševanje problemov (hevristično preiskovanje, avtomatsko prepoznavanje težavnosti problemov, avtomatsko komentiranje...), strojno učenje, inteligentni tutorski sistemi
  doc. dr. Tomaž Hočevar  Algoritmi in podatkovne strukture, strojno učenje. Več tukaj.
  izr. prof. dr. Tomaž Hovelja
  prof. dr. Franc Jager Avtomatska analiza elektrokardiografskih signalov, signalov elektrohisterograma, signalov elektroencefalograma, avtomatsko napovedovanje prezgodnjega poroda, komunikacija možgani računalnik. (Poleg obstoječih diplomantov sem že dogovorjen s še tremi kandidati)
  doc. dr. Aleš Jaklič  
  prof. dr. Matjaž Branko Jurič Arhitekture aplikacij, mikrostoritve, cloud-native, API, spletni vmesniki, vsebniki, integracija, Blockchain in sorodne teme
  prof. dr. Aleksandar Jurišić kriptografija in računalniška varnost (npr. pametne kartice, IoT, PKI, CA,...), aplikacija e-quiz, verjetnost in statistika, diskretna matematika (algrebraična kombinatorika, končni obsegi), optimizacijske metode (tudi FPGA)
  viš. pred. dr. Alenka Kavčič samo razpisane teme
  prof. dr. Matej Kristan Računalniški vid, sledenje objektov, razpoznavanje objetkov, segmentacija, računalniški vid za mobilno robotiko
  izr. prof. dr. Matjaž Kukar (Še nekaj prostih tem 2023!)  Upravljanje (medicinskih) podatkov; Priprava podatkov za strojno učenje; Strojno učenje in medicinski podatki, ...
  izr. prof. dr. Dejan Lavbič Semantični splet, relacijske in NoSQL podatkovne baze, merljivosti kakovosti informacij, razvoj naprednih spletnih aplikacij in analiza finančnih informacij
  izr. prof. dr. Iztok Lebar Bajec
  prof. dr. Aleš Leonardis Ni na voljo. 
  izr. prof. dr. Uroš Lotrič Porazdeljeni sistemi, visokozmogljivo računanje (GPU, FPGA, OpenCL, CUDA, gruče, superračunalniki), vodenje procesov (regulacije, krmiljenja, tovarna 4.0), razpisane teme
  doc. dr. Nejc Ilc Strojno učenje (iskanje gruč), vodenje procesov, bio/kemoinformatika
  doc. dr. Octavian-Mihai Machidon Sodelovanje z doc. dr. Ratko Pilipović (aproksimativni pospeševalnik, kontektsno-odvisno aproksimativno računanje, vektroski procesor za energetsko-učinkovito obdelavo senzorskih podatkov)
  prof. dr. Matija Marolt Računalniška grafika. Vizualizacija. Analiza in obdelava zvoka in glasbe. Razpisane teme so dostopne na povezavi.
  doc. dr. Jurij Mihelič Algoritmika, programski jeziki, sistemska programska oprema.
  izr. prof. dr. Miha Moškon Modeliranje in simulacije, analiza in vizualizacija grafov, optimizacijske metode, genetski algoritmi, računska biologija, mehka logika, sistemska in sintezna biologija, dinamični sistemi, digitalne strukture in sistemi v biologiji, procesiranje v bioloških sistemih, prostorsko modeliranje
  prof. dr. Miha Mraz Zanesljivost, modeli rač.omrežij, računska biologija, QCA strukture, itd.
  izr. prof. dr. Polona Oblak Uporaba linearne algebre v računalništvu
  prof. dr. Peter Peer Globoko učenje, konvolucijske in generativne mreže v računalniškem vidu in biometriji (detekcija in razpoznava na osnovi biometričnih modalnosti).
  Aktualne teme marca 2022: Orodje za analizo in primerjavo prstnih sledi v forenzičnih preiskavah (sodelovanje z EC JRC), Generiranje slike otroka na podlagi slik staršev, Metode za odkrivanje lažnih posnetkov (DeepFake), Detekcija slabih slik pri segmentaciji in prepoznavi beločnice, Razvoj (mobilne) aplikacije za segmentacijo beločnice / razpozna uhljev / deidentifikacijo, Virtualno pomerjanje oblačil, Zaščita zasebnosti mehkih biometričnih atributov na slikah obraza z metodami globokega učenja, Učinkovita deidentifikacija obrazov v realnem času
  doc. dr. Veljko Pejović mobile computing, mobile deep learning, federated learning, approximate computing, ubiquitous computing, Android, TinyML
  doc. dr. Matevž Pesek  
  doc. dr. Ratko Pilipović Sodelovanje z IJS-om (dekompresija redkih matrik, implementacija CNN na FPGAih, kvantizirane nevronske mreže)
  Sodelovanje z doc. dr. Octavian-Mihai Machidon (aproksimativni pospeševalnik, kontektsno-odvisno aproksimativno računanje, vektroski procesor za energetsko-učinkovito obdelavo senzorskih podatkov)
  prof. Fabio Ricciato wireless communications, mobile networks, processing of wireless signals, software-defined radio, WiFi localization, IoT , Performance Measurements in Wide-Area IP Networks.
  prof. dr. Borut Robič Razvoj, analiza, primerjava, pregled raznih vrst algoritmov za izbrane računske probleme. Aktualne teme iz računske zahtevnosti. Aktualne teme iz operacijskih sistemov.
  prof. dr. Marko Robnik Šikonja strojno učenje, obdelava naravnega jezika, goboko učenje, umetna inteligenca, podatkovno rudarjenje
  viš. pred. dr. Robert Rozman Nisem še z vsemi čisto točno dogovorjen, je pa trenutno 12 interesentov...
  viš. pred. dr. Igor Rožanc
  doc. dr. Rok Rupnik https://docs.google.com/document/d/1K7ngMAf_gkIx2nKcmGTb48pRzL066F8YNEvUNBqwpNA/edit?usp=sharing
  Področja: lovstvo, mobilnost in elektro mobilnost
  doc. dr. Aleksander Sadikov umetna inteligenca, hevristike, hevristično preiskovanje, priporočilni sistemi, sistemi za podporo odločanju v medicini, spodbujevano učenje, game-playing, eye-tracking, obleka za beleženje gibanja (Animazoo)
  prof. dr. Danijel Skočaj
  računalniški vid, globoko učenje, spoznavna robotika
  doc. dr. Boštjan Slivnik prevajalniki, vzporedno programiranje
  doc. dr. Aleš Smrdel
  prof. dr. Franc Solina računalniški vid, interaktivne umetniške instalacije z uporabo Kinecta in jezika Processing
  prof. dr. Vlado Stankovski
  doc. dr. Luka Šajn Generiranje slike otroka na podlagi slik staršev 
  Gre za učenje parametrov z GAN metodo. Začetno delo je že pripravljeno, skupaj z urejeno bazo podatkov. Sorodno začetno delo je prikazano tukaj. Tema je primerna za diplome in magisterije. Delo poteka v sodelovanju s prof.dr.Petrom Peerom in izr.prof.dr.Vitomirjem Štrucem iz LRV laboratorija.
  prof. dr. Branko Šter mikrokrmilniki in vgrajeni sistemi, digitalno načrtovanje, FPGA, strojno učenje (nevronske mreže, spodbujevalno učenje), hevristično preiskovanje, igre, hardverske implementacije algoritmov strojnega učenja, industrijske teme
  izr. prof. dr. Erik Štrumbelj
  doc. dr. Lovro Šubelj analiza kompleksnih omrežij; odkrivanje znanj iz omrežnih podatkov; družbena, informacijska, tehnološka omrežja
  prof. dr. Denis Trček
  izr. prof. dr. Mira Trebar
  izr. prof. dr. Damjan Vavpotič Podatkovna analitika v turizmu in zdravstvu, agilni pristopi k razvoju informacijskih sistemov, programsko inženirstvo (software engineering), procesi razvoja programske opreme, vpeljevanje inovacij IT v poslovne procese, process mining; dobrodošli so tudi lastni predlogi s širšega področja informacijskih sistemov in njihovega razvoja
  izr. prof. dr. Žiga Virk  
  doc. dr. Aljaž Zalar  
  prof. dr. Nikolaj Zimic IPv6 na mikroračunalnikih, WiFi direct, WiFi nizka poraba energije, FreeRTOS, simulacija omrežij, senzorska omrežja
  viš. pred. dr. Aljaž Zrnec
  prof. dr. Blaž Zupan strojno učenje, vizualizacija podatkov, dostop do odprtih podatkov, razvoj gradnikov programskega sistema Orange, povezava strojnega učenja in IoT
  doc. dr. Jure Žabkar  
  doc. dr. Slavko Žitnik obdelava in procesiranje besedil, informacijsko poizvedovanje, ekstrakcija podatkov iz besedil (prepoznavanje imenskih entitet, povezav, odkrivanje koreferenčnosti), semantični splet, nerelacijske podatkovne baze, ekstrakcija podatkov iz spleta
  Aktualni predlogi tem za zaključna dela so dostopna na https://wiki.zitnik.si/Available_theses_topics.
  doc. dr. Bojan Žunkovič Kvantno strojno učenje, uporaba tenzorskih mrež v strojnem učenju, grokking. Več na qmltn.ai