This course aims to present the fundamentals of protocol design, analysis and functions in general as well as to review selected standard protocols. The students will gain the following competencies: understanding of protocol execution and their interactions, ability to design and analyse  own communication, awareness regarding important  protocols on different communication layers. The students will get familiar with security related protocols, authentication protocols, multimedia protocols and mechanisms, network management protocols (SNMP), IPv4 to IPv6 transition mechanisms, vehicular communication protocols and protocols for coordination in distributed systems (election, agreement...) . In the lab part the students will get hands-on experience with selected protocols and finally integrate their practical and theoretical knowledge by deploying a complete system for a typical small enterprise.


V zadnjih desetih letih so mobilne komunikacije, ki so v široki uporabi, dosegle zelo velik napredek in razširjenost. Brez mobilne telefonije si praktično ne znamo več predstavljati vsakdanjika. Prav tako so se brezžične komunikacije razširile na področje računalništva, kjer je velik poudarek na mobilnosti. Seveda ne gre zanemariti dejstva, da prihaja do združevanja govornih in podatkovnih komunikacij. Predmet bo obravnaval značilnosti, ki so specifične za brezžična omrežja, težave in tehnične rešitve le-teh. Poglavitni izzivi mobilnih omrežij so menjava baznih postaj, pri čemer je potrebno zagotoviti neprekinjen tok podatkov (slike, zvoka, ...). Težava je še toliko večja, kjer bazne postaje upravljajo različni ponudniki iz več držav in lahko prihaja celo do prehoda med tehnologijami (UMTS, GSM).Veliko je tudi izzivov v omrežjih, ki jih poznamo iz domačih okolij (IEEE 802.11b,g,n ali bolj poznano kot WiFi). Nemalokrat se pri postavitvi takšnega omrežja postavlja vprašanje, zakaj je tako »počasno«. Nakazujejo se tudi drugi zanimivi problemi, kot je sobivanje naprav in omrežij, varnost omrežij, »nevidnost naprav«. Poudariti je potrebno, da predmet obravnava računalniške protokole ter da se, kolikor je le mogoče, izogiba radijskega dela. V preteklosti je bila tehnologija tista, ki je pogojevala aplikacije. Danes pa smo v komunikacijah dosegli stopnjo razvoja, kjer aplikacije pogojujejo tehnologijo.


Objective of the course is to present the basics in modeling and simulation of computer networks to the students of computer and information science. The course is based on the theory of service which acknowledges the students with the terms such as demands, serving units (resources), queues, bottlenecks etc. Students will learn the practical values of theoretical knowledge on the problems that arise in the field of computer networks.