Predmet Računalniški vid v praksi je primarno namenjen študentom, ki bi radi svoje teoretično znanje algoritmov računalniškega vida nadgradili s praktičnimi izkušnjami. Pri predmetu bodo bolje spoznali nekatere tehnične prijeme, ki teorijo pripeljejo do uporabne implementacije na različnih področjih. Glavna nit predmeta bo predstavitev izbranih algoritmov računalniškega vida, ki se nanašajo na dobro poznane aplikacije, kot so lepljenje panoramskih slik, brezdotična interakcija človeka z računalnikom, videonadzorni sistemi, obogatena resničnost, itd. V okviru predmeta bodo za osnovo uporabili najbolj poznano in uporabljano odprtokodno knjižnico OpenCV, ki vsebuje nabor najmodernejših algoritmov računalniškega vida. Študentje bodo tekom semestra delovanje več algoritmov preizkusili na preprostih primerih ter v okviru praktično zastavljene projektne naloge. Cilje projektne naloge bodo zastavili skupaj z izvajalcem predmeta. Posredno bo velik del predmeta posvečen tudi učinkovitemu razvoju hitrih algoritmov, implementaciji v programskem jeziku C++, iskanju napak v kodi ter spoznavanju različnih platform, ki postajajo vedno bolj zanimive za računalniški vid (vgrajeni sistemi, mobilne naprave, nadzorne kamere). Študentje bodo tekom semestra razvili svoj prototip aplikacije, ki ga bodo na koncu semestra predstavili na skupni predstavitvi. Njihovo znanje in delo bo ocenjeno na podlagi predstavitve, zaključnega poročila ter kvalitete izvorne kode.