Praktični Haskell

Predmet bo sestavljen iz treh sklopov. Prvi del bo postopno uvajanje študentov v funkcijsko programiranje in osnovna orodja Haskella, od IDE-ja, do orodja za projekte stack, do debuggerja. Drugi del bo posvečen praktičnemu reševanju problemov na funkcijski način. Predstavili bomo različne načine modeliranja problemov v Haskellu in reševali probleme, ki jih lahko srečamo v praksi.