1. Linearna algebra: vektorski prostori, linearne in afine preslikave, skalarni produkt, aplikacije.
  2. Matematična analiza: potenčne in trigonometrične vrste, integralske in diskretne transformacije, funkcije več spremenljivk, ekstremi in zvezne optimizacijske naloge, dvojni integrali, vektorska analiza.
Computer science is closely related to mathematics and a thorough knowledge of the mathematical basics is a prerequisite for understanding the technical content in the study of computer science and informatics. The purpose of the course Mathematics 2 is to deepen the knowledge and understanding of mathematical basics of linear algebra (vector spaces and linear transformations) and analysis (series, integral and discrete transformations, functions of several variables and vector analysis).